Lillehammer Byavis har skrevet en fin artikkel om Askus IT AS, denne ligger gratis på nett. Se link og les artikkelen her.

http://www.e-pages.dk/lillehammerbyavis/259/article/972281/8/2/render/?token=7c4522c4a26e684577290e9a9c003bd0&fbclid=IwAR0DnjsqKvyCwje4dGlF87VdxVqGu1Nx2UF0eZIMZfso5Qt6whd0N3pmNjM