Sist oppdatert: 16. april 2019

Les disse brukerbetingelsene («Vilkår», «Vilkår for bruk») nøye før du bruker nettstedet https://www.askusit.no («Tjenesten») som drives av ASKUS IT AS - Drift | Support | Service («oss» «vi» eller «vår»).

Din tilgang til og bruk av tjenesten avhenger av at du aksepterer og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til eller bruker tjenesten.

Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten, godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig med noen del av vilkårene, kan du ikke få tilgang til tjenesten.

Intellektuell eiendom

Tjenesten og dets opprinnelige innhold, funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til ASKUS IT AS - Drift | Support | Service og dets lisensgivere.

Linker til andre nettsteder

Tjenesten kan inneholde lenker til tredjepartswebsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av ASKUS IT AS - Drift | Support | Service.

ASKUS IT AS - Drift | Support | Service har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for innholdet, personvernreglene eller rutiner fra tredjepart nettsteder eller tjenester. Du anerkjenner og aksepterer videre at ASKUS IT AS - Drift | Support | Service ikke er ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tap som er forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester som er tilgjengelige på eller gjennom slike nettsider eller tjenester.

Vi anbefaler på det sterkeste at du leser vilkårene og retningslinjene for personvern til tredjepartswebsteder eller tjenester du besøker.

Terminering av bruk

Vi kan umiddelbart si opp eller suspendere tilgangen til vår tjeneste uten forvarsel eller ansvar, av hvilken som helst grunn, inkludert, men uten begrensning, hvis du bryter vilkårene.

Alle bestemmelser i vilkårene som etter deres art bør overleve oppsigelse, skal overleve oppsigelse, inkludert, uten begrensning, eierskapsbetingelser, garantibeskrivelser, erstatning og ansvarsbegrensninger.

Ansvarsfraskrivelse

Din bruk av Tjenesten er på din egen risiko. Tjenesten leveres på grunnlag av «AS IS» og «AS AVAILABLE». Tjenesten er gitt uten garantier av noe slag, uansett uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, ikke-brudd eller gjennomføring av ytelse.

Governing Law

Disse vilkårene skal styres og tolkes i i samsvar med lovene i Norge uten hensyn til lovens lovbestemmelser.

Vi unnlater å håndheve enhver rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene ikke betraktes som et frafall av disse rettighetene. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses å være ugyldig eller ikke kan håndheves av en domstol, forblir de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene i kraft. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss om vår Service og erstatter eventuelle tidligere avtaler vi måtte ha mellom oss angående Tjenesten. Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en revisjon er viktig, vil vi forsøke å gi minst 30 dagers varsel før eventuelle nye vilkår som trer i kraft. Hva som utgjør en vesentlig forandring, vil bli bestemt etter eget skjønn. Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke vår Tjeneste etter at disse revisjonene blir effektive, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, kan du slutte å bruke tjenesten.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, vennligst kontakt oss.